B?n ? ch?n ???c ?i?m du l?ch cho ma h s?p t?i ch?a?

B?n ? ch?n ???c ?i?m du l?ch cho ma h s?p t?i ch?a?

H v? l m?i d?p chng ta ??a gia ?nh ng??i thn t?n h??ng nh?ng chuy?n ?i ch?i b? ch nh?m gp ph?n c?i thi?n cu?c s?ng c?ng nh? tr?i nghi?m nh?ng chn tr?i m?i cng d?ch v? cho thu xe du l?ch Bnh D??ng

Du l?ch bu bng chng ti hn h?nh ???c ??ng hnh cng qu khch v?i nh?ng d?ch v? c?a chng ti nh?
Thu Xe 7 ch?, Thu Xe 16 Ch?,…Thu Xe ?i V?ng Tu v cc t?nh ln c?n thnh ph? HCM.

Du l?ch bu bng. Cng ty d?ch v? l? hnh hng ??u

Cho thu Xe Toptour Uy tn, Ch?t l??ng.

D?ch v? Tr?n Gi. Hnh trnh Nhanh nh?t, Ng?n Nh?t v Ti?t ki?m Chi Ph nh?t.
Ti X? giu kinh nghi?m, nhi?t tnh, t?n t?m.
Gi C? R Rng, Minh B?ch theo Th?a thu?n Ban ??u. Khng cho ko pht sinh.
?a D?ng Xe v Ch?ng Lo?i. Xe ??i m?i 2017, 2018

D?ch v? ?n ti?n sn bay c?a chng ti g?m:

V?n chuy?n khch t? Sn bay Tn S?n Nh?t v? trung tm thnh ph? v ng??c l?i.
V?n chuy?n khch t? sn bay Tn S?n Nh?t ??n cc t?nh thnh v ng??c l?i.
V?n chuy?n khch theo tour du l?ch, cng ty, gia ?nh….

Qu khch hon ton yn tm khi ?i xe cng v?i du l?ch Bu Bng

  • Gi c? h?p l
  • C nhn vin h? tr? khch mang hnh l ln xe;
  • Hnh khch khng ph?i x?p hng, ch? lu;
  • C th? ??t xe tr??c (book online)
  • C nhn vin ?n khch (n?u c yu c?u).
  • Chnh sch gi c? r rng minh b?ch

Qu khch l?u

Khng ph?i tr? thm b?t k? kho?nph? ph no v?: b?o hi?m, l??ng li xe, c?u ???ng, x?ng xe;
Gi thu xe ch?a bao g?m thu? VAT v chi ph pht sinh ngoi ch??ng trnh;
Dng xe ?ng ch?ng lo?i m?u m nh? ???c k k?t;
Li xe ?ng gi?, ?n m?c g?n gng, thi ?? ha nh thn thi?n;
Xe luns?ch s? khi ??n ?n khch;
Khng t?ng gi ho?c h?y xe sau khi ? k h?p ??ng.

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
X