Cc ?i?m ??n khng th? thi?u khi du l?ch Bnh D??ng

Cc ?i?m ??n khng th? thi?u khi du l?ch Bnh D??ng

1. Cng vin thnh ph? m?i

?nh: dulichbinhduong
?nh: dulichbaubang.com

N?m trong khun vin thnh ph? m?i, d? ??nh l trung tm hnh chnh m?i c?a t?nh Bnh D??ng, thay th? cho thnh ph? Th? D?u M?t. Cng vin ???c xy d?ng theo tiu chu?n Singapore, l ?i?m nh?n cho khu v?c thnh ph? m?i. ??ng th?i n?i ?y c?ng l ??a ?i?m vui ch?i, gi?i tr, d ngo?i ??y h?p d?n v quy m trong t??ng lai. Cng vin ny c?ng ???c nhi?u b?n khoi ty my ?ng knh l?a ch?n ?? c nh?ng shot hnh c?c ??p v ??y lng m?n.

2. Nh th? Ph C??ng

?nh: giaophanphucuong

??n Bnh D??ng m khng gh tham quan nh th? Chnh to gio ph?n Ph C??ng qu? l m?t thi?u st. Nh th? t?a l?c ngay s? 104 ???ng L?c Long Qun, P. Ph C??ng, TP. Th? D?u M?t, Bnh D??ng, g?n vng xoay ng 6 Th? D?u M?t. ?y l m?t trong nh?ng ta thnh l?n nh?t ? Bnh D??ng, ???c xy d?ng theo phong cch gothic hi?n ??i kh ??c ?o.

3. Qun caf Gi & N??c

?nh: noithatgiadinhviet

?nh: noithatgiadinhviet

M?t cng trnh tuy n?m trong con h?m t?i s? 6/28T Khu 3 Ph Th?, TP. Th? D?u M?t nh?ng ? ginh ???c r?t nhi?u gi?i th??ng c?a H?i Ki?n trc s? Vi?t Nam v qu?c t?. Qun caf Gi v N??c l m?t ?i?m d?ng chn th v? v d? s?c m ho?c du khch.

Cng trnh l s? k?t h?p tinh t?, hi ho gi?a n?ng l??ng gi v kh? n?ng lm mt c?a n??c, ?ng d?ng nguyn t?c kh ??ng h?c ? gip cho cng trnh ti?t ki?m ???c chi ph mua v s? d?ng my ?i?u ho. Ton b? v?t li?u xy d?ng cho qun l g?n 7.000 cy t?m vng, v?t li?u truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam v thn thi?n v?i thin nhin. Khi ?m v?, vi?c s? d?ng nh sng m? thu?t c?ng lm cng trnh t?ng thm v? lung linh, m? mi?u.

4. Cha H?i Khnh

?nh: vnbooking

?nh: vnbooking

Cha H?i Khnh t?a l?c t?i s? 35 ???ng Yersin, ph??ng Ph C??ng, TP. Th? D?u M?t, Bnh D??ng. S? h?u pho t??ng n?m ??c ?o, cha H?i Khnh t?ng nh?n k? l?c v? t??ng Ph?t nh?p ni?t bn n?m trn mi di nh?t chu . V?i kch th??c di 52 m, cao 12 m n?m cch m?t ??t 24 m, ?y c?ng l t??ng Ph?t n?m di nh?t Vi?t Nam.

Bn trong khun vin cha kh r?ng c di?n tch kho?ng 700m. ? chnh ?i?n ??t cc pho t??ng Ph?t Thch Ca, ??a T?ng t??ng lm b?ng g? ???c s?n son th?p vng. Ngoi ra cn c 3 t?m bao lam ch?m kh?c C?u Long, Th?p Bt La Hn, T? Linh, T? Qu v?i nh?ng nt ch?m kh?c tinh x?o c gi tr? ngh? thu?t cao. Cha khng ch? l n?i th? t? m cn l trung tm tu h?c Ph?t gio trong vng.

5. Cha Ty T?ng

?nh: diemdulich

?nh: diemdulich

N?m ? Th? D?u M?t, Bnh D??ng, cha Ty T?ng l?i thu ht du khch b?ng b?c t??ng ??t Ma S? T? t?t b?ng tc l?n nh?t Vi?t Nam. T??ng cao 2,32 m, ???c t?o ch? y?u t? tc c?a Ph?t t?, m?t r? ???ng v vi v?a. ?i?m ??c bi?t c?a b?c t??ng cn n?m ? v? ngoi, t??ng m t? hnh t??ng c?a S? t? Thi?n tng B? ?? ??t Ma ?ang b??c ?i, trn vai l m?t ?n gnh, ??u ?n gnh bn tay ph?i l ti cn khn v ??u bn tri l hm kinh L?ng Gi. Trn ?n gnh cn treo m?t chi?c nn l ??m ch?t Vi?t Nam.

6. Cha B

?nh: wikipedia

?nh: wikipedia

Cha B Thin H?u ? Bnh D??ng (g?i t?t l cha B Bnh D??ng) hay mi?u b Thin H?u, c tn ch? l Thin H?u Cung; hi?n t?a l?c t?i s? 4 ???ng Nguy?n Du, TP. Th? D?u M?t. ?y l ngi mi?u do cc ban ng??i Vi?t g?c Hoa t?o l?p ?? th? v? n? th?n l Thin H?u Thnh M?u. Ngi mi?u g?m ba dy nh, ? gi?a l chnh ?i?n ?? ba ch? Thin H?u Cung, trn hai cnh c?a chnh ?? b?n ch? Qu?c Thi Dn An, hai bn l hai c?p cu ??i ca ng?i cng ??c c?a B. L? h?i chnh ? mi?u B ???c long tr?ng t? ch?c vo ngy 14 v ngy r?m thng Ging m l?ch hng n?m, ?ng ??o v vui nh?t l cu?c r??c ki?u B di?n ra vo ngy r?m.

7. Cha Chu Th?i

?nh: dulichbinhduong

?nh: dulichbinhduong

Cha Chu Th?i t?a l?c trn ??nh ni Chu Th?i, thu?c x Bnh An, huy?n D? An, l m?t trong nh?ng ngi cha c? nh?t c?a t?nh Bnh D??ng. Nh?ng cng trnh ki?n trc Ph?t gio ??c ?o, v? ??p yn bnh, thong ?ng c?a cha thu ht nhi?u khch th?p ph??ng ??n vi?ng th?m. Cha Chu Th?i hi?n ?ang gi? gn nhi?u t??ng v chung c gi tr? v?n ho v l?ch s?. Cha c b? t??ng ??ng n?i chnh ?i?n, c 2 b? t??ng c? l Th?p bt La Hn v Th?p ?i?n Dim V??ng b?ng ??t nung, 3 pho t??ng ? t? th? k? 18, 1 t??ng Quan m b?ng g? mt hng tr?m tu?i

8. H? Bnh An

?nh: xomnhiepanh

?nh: xomnhiepanh

H? Bnh An thu?c ??a ph?n Ngi Th?ng, ph??ng Bnh Th?ng, th? x D? An, Bnh D??ng. ?ng nh? tn g?i c?a n, khung c?nh ? h? r?t bnh yn, t?nh l?ng, ph h?p ?? ngh? ng?i th? gin. H? ???c bao quanh b?i nh?ng hng cy t?a bng mt quanh n?m, nh?ng b?n hoa khoe s?c b?n ma.

??c bi?t gi?a h? n?i ln hn ??o nh? ?n hi?n th?p thong ??ng sau nh?ng tn l xum xu, nh?ng nh hng n?i trn m?t n??c trng gi?ng nh? nh?ng con thuy?n ?ang neo ??u t?i b?n. Hai bn b? h? l nh?ng ngi nh nh? ???c thi?t k? theo ki?n trc nh rng ? Ty Nguyn l n?i cho du khch ngh? chn v th? gin. ??n ?y du khch v?a ???c ngh? ng?i th? gin v?a c c? h?i tham gia nhi?u ho?t ??ng th v? nh? cu c, b?i thuy?n v th??ng th?c nhi?u mn ?n ngon.

9. Khu du l?ch ??i Nam

?nh: iccasa

?nh: iccasa

Khu du l?ch ??i Nam t?a l?c t?i ph??ng Hi?p An, TP. Th? D?u M?t, cch thnh ph? H? Ch Minh kho?ng 30km v? pha B?c. Ton b? khu du l?ch c t?ng di?n tch kho?ng 476ha, n?i ?y tch h?p nhi?u lo?i hnh du l?ch, vui ch?i gi?i tr bao g?m ??n ?i, thnh quch, ni non, khch s?n, sng h?, khu vui ch?i gi?i tr l ??a ?i?m du l?ch tm linh mang ??m v?n ha truy?n th?ng c?a dn t?c.

Trong ? n?i b?t h?n c? l Kim ?i?n ngi ??n dt vng n?m trong khu du l?ch ??i Nam. Kim ?i?n ???c cng nh?n l ??n th? l?n nh?t Vi?t Nam, bn trong ???c dt vng 24k. Ton b? khu v?c ??n r?ng 9ha g?m hoa vin, ni non. Khu v?c ??n th? r?ng h?n 5.000m ???c lm bng g? qu, vch ?, hoa v?n ???c dt vng 24k.

10. C?m du l?ch H? D?u Ti?ng

?nh: doisongphapluat

?nh: doisongphapluat

H? D?u Ti?ng l khu danh th?ng n?i ti?ng c?a t?nh Bnh D??ng. N?i ?y c ni, h? v n??c. Trong ? n?i b?t h?n c? l Ni C?u ???c v l m?t b?c tranh s?n th?y h?u tnh. ?y l ??a ?i?m du l?ch l th dnh cho du khch trong hnh trnh tm v? v?i thin nhin hoang d. ??ng trn Ni C?u b?n c th? quan st c?nh ??p xung quanh h? D?u Ti?ng.

N?i ?y cn ???c bi?t ??n v?i cng trnh th?y l?i h? D?u Ti?ng ??c ?o. M?t h? trong xanh, ph?ng l?ng, bao quanh l nh?ng th?m c? xanh m?n m?n, xen l?n l nh?ng c?m hoa mu tr?ng t?a h??ng th?m ngt. Ngoi ra, ? ?y cn c nhi?u ??a ?i?m du l?ch v di tch v?n ha khc nh?: cha Th?i S?n, di tch nh t Ph L?i, trung tm b?o t?n sinh thi Ph An, nh c?

11. Lng ngh? g?m s?

?nh: yeutre

?nh: yeutre

Lng g?m s? truy?n th?ng c?a Bnh D??ng thu?c ??a ph?n 3 x g?m: x H?ng ??nh, Thu?n Giao, Bnh Ha thu?c th? x Thu?n An, Bnh D??ng v ph??ng Chnh Ngh?a thu?c TP. Th? D?u M?t v?i trn 500 l g?m s?.

Cc s?n ph?m g?m ? ?y kh ?a d?ng v? mu s?c v ki?u dng t? nh?ng ?? gia d?ng quen thu?c cho ??n ?? trang tr m? ngh?, g?m cng nghi?p. G?m Bnh D??ng n??c s?n bng, b?n ??p ???c nhi?u ng??i tiu dng trong c? n??c ?a chu?ng. N?i ti?ng nh?t ph?i k? ??n th??ng hi?u g?m s? cao c?p Minh Long. S?n ph?m Minh Long ? ???c tiu th? m?nh v xu?t kh?u ?i sang cc n??c chu u nh? ??c, Php, Nh?t, H Lan v M?.

12. Lng s?n mi T??ng Bnh Hi?p

?nh: sggp

?nh: sggp

Lng ngh? truy?n th?ng s?n mi T??ng Bnh Hi?p thu?c x T??ng Bnh Hi?p, TP.Th? D?u M?t, cch trung tm thnh ph? kho?ng 7km v? pha B?c. T? lu n?i ?y v?n n?i ti?ng v?i ngh? lm s?n mi uy tn, ch?t l??ng v c gi tr? ngh? thu?t cao, ???c xu?t kh?u ra m?t s? n??c trn th? gi?i v tham gia nhi?u h?i ch? tri?n lm trong n??c v qu?c t?. ??n ?y b?n s? ???c t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng cng ?o?n lm s?n mi, m?t ngh? truy?n th?ng ??c ?o ch? c duy nh?t ? Vi?t Nam.

Qu khch hon ton yn tm khi ?i xe cng v?i du l?ch Bu Bng 

  • Gi c? h?p l
  • C nhn vin h? tr? khch mang hnh l ln xe;
  • Hnh khch khng ph?i x?p hng, ch? lu;
  • C th? ??t xe tr??c (book online)
  • C nhn vin ?n khch (n?u c yu c?u).
  • Chnh sch gi c? r rng minh b?ch

Qu khch l?u  

Khng ph?i tr? thm b?t k? kho?n ph? ph no v?: b?o hi?m, l??ng li xe, c?u ???ng, x?ng xe;
Gi thu xe ch?a bao g?m thu? VAT v chi ph pht sinh ngoi ch??ng trnh;
Dng xe ?ng ch?ng lo?i m?u m nh? ???c k k?t;
Li xe ?ng gi?, ?n m?c g?n gng, thi ?? ha nh thn thi?n;
Xe lun s?ch s? khi ??n ?n khch;
Khng t?ng gi ho?c h?y xe sau khi ? k h?p ??ng.

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
X