Kinh nghi?m thu xe du l?ch Bnh D??ng qu khch nn b? ti

Kinh nghi?m thu xe du l?ch Bnh D??ng qu khch nn b? ti

N?m b?t ???c nhu c?u thi?t y?u c?a khch hng c ??nh thu xe du l?ch, Du l?ch bu bng s? cung c?p cho b?n “b kp” ch?n d?ch v? thu xe gip c ???c nh?ng tr?i nghi?m th?t tuy?t trong chuy?n ?i c?a mnh v gia ?nh.

1.Tham kh?o tr??c cc cng ty cho thu xe du l?ch

?i?u ny r?t quan tr?ng b?i v khi ?i du l?ch, b?n s? ??n m?t n?i hon ton xa l? v ch?a bi?t h?t ???c nh?ng chuy?n s? x?y ra khi di chuy?n trn ???ng ho?c di chuy?n trn tuy?n ???ng th? no. ?? ??m b?o an ton, b?n nn tm ??n nh?ng cng ty c d?ch v? cho thu xe uy tn, ch?t l??ng t?t, ???c nhi?u ng??i bi?t ??n.

Du l?ch Bu Bng ???c khch hng ?nh gi c?c k cao trong nh?ng n?m g?n ?y b?i ch?t l??ng d?ch v?

Sau khi ch?n ???c cng ty, ??n t?n n?i xem xe, b?n nn ch tr?ng xem k? cc m?c trong n?i dung h?p ??ng thu ?? ??m b?o quy?n l?i nh? gi thnh (c th? th??ng l??ng v th?a thu?n gi?a hai bn ??n khi ??t ???c m?c gi mong mu?n), ch? ?? ch?m sc, chi ph b?o qu?n, ch?t l??ng xe (l?p s?n, knh xe, gh? ng?i, my ?i?u ha trong xe, v l?ng, chn th?ng, chn ga,) v cc chnh sch c?a cng ty cho thu.

?i km v?i ch?t l??ng xe l kh? n?ng ph?c v? khch hng v gi? c? c?c k t?t

M?t ?i?u quan tr?ng n?a l khi thu xe, b?n nn tm hi?u l xe ???c thu tnh ti?n theo km hay l theo ngy. N?u nhu c?u di chuy?n c?a b?n nhi?u v th??ng xuyn th nn thu theo ngy s? c l?i v ti?t ki?m h?n r?t nhi?u.

2. L?a ch?n ki?u xe ph h?p v?i nhu c?u v ?i?u ki?n ??a hnh

D?a vo s? ng??i v m?c ?ch th?c t?, b?n c th? l?a ch?n chi?c xe ph h?p nh?t. M?t s? l?u khi ?i du l?ch nh?ng n?i c ??a hnh ph?c t?p, b?n nn tm hi?u tr??c v? nh?ng tuy?n ???ng s? ?i qua v l?a ch?n ki?u xe ph h?p ?? chuy?n ?i di?n ra an ton, thu?n l?i.

??i ng? li xe v?i nhi?u n?m kinh nghi?m

V d?, n?u ?i ??n nh?ng n?i c ??a hnh ph?c t?p, g?p gh?nh, ??i d?c nhi?u, b?n c?n xem qua cng su?t c?a ??ng c? v l?a ch?n g?m xe cao cho ph h?p. C?u t?o g?m cao hay th?p s? ?nh h??ng ??n vi?c v??t qua nh?ng ch??ng ng?i v?t trn ???ng.

3.Xem xt cc ti?n ch c?a xe ph h?p v?i m?c ?ch di chuy?n

Hi?n t?i cc dng xe ??u ???c trang b? nh?ng ti?n ch tin ti?n t? vi?c pht tri?n cng ngh?. Nh?ng chi?c xe du l?ch hi?n ??i ??u c trang b? ?i?u ha, wifi, mn hnh tivi, tnh n?ng t? ??ng li, h?p s? t? ??ng hay nh?c nh? thng minh.

Ch?m sc khch hng th?t t?t l m?c tiu m?i ngy c?a chng ti

Ty thu?c vo nhu c?u ?? l?a ch?n xe sao cho tho?i mi, thch h?p nh?t trong chuy?n hnh trnh m gi c? th?t ph?i ch?ng. N?u chng ta c ??nh ?i xe vo ban ?m, b?n nn ch?n nh?ng dng xe c kh? n?ng chi?u sng xa (?n pha) t?t, c thi?t b? pht hi?n nguy hi?m trn ???ng

Ki?m tra xe tr??c khi nh?n v sau khi tr?

Thng th??ng, bn ??i tc cho thu xe s? c nhn vin ki?m tra ch?t l??ng c?a xe tr??c khi giao cho khch hng. Nh?ng ?? ??m b?o quy?n l?i cho chnh b?n thn mnh, b?n nn ki?m tra l?i m?t l?n n?a.

M?u m xe c?a du l?ch Bu Bng c?c k ?a d?ng, b?n c th? chuy?n ??i n?u thch

Nh?ng ?i?u c? b?n b?n c th? t? ki?m tra tr?c ti?p, khng c?n qu chuyn su nh?: ti?ng ??ng c? n? c?a xe, ?? cao c?a g?m xe n?u chng ta di chuy?n ? ??a hnh ph?c t?p, ch?t l??ng bnh xe v cc tnh n?ng ?i km nh? kn, ?n v xi nhan c?a xe c?ng r?t quan tr?ng ?? ??m b?o s? an ton cho b?n.

Ngay khi nh?n xe, b?n nn ti?n hnh ki?m tra s? b? ?? trnh cc tnh hu?ng ?ng ti?c x?y ra

Hi?n nay, cc cng ty c d?ch v? cho thu xe ??u ra nhi?u chnh sch gip khch hng c th? l?a ch?n ???c lo?i xe ph h?p v?i nhu c?u v ?i?u ki?n kinh t? c?a mnh. Tuy v?y, khi ch?n thu xe, b?n v?n nn n?m b?t m?t vi ?i?u c?n thi?t ?? c chuy?n ?i th?t vui v?, an ton v tr?n v?n. Tm hi?u k? v? cng ty cho thu xe c?ng nh? cc ?i?u kho?n trong chnh sch, h?p ??ng v tnh tr?ng xe s? l khng th?a.

V?i tiu ch T?n Tm Ph?c V?, ??i ng? ch?m sc, t? v?n thu xe li?n t?c 24/24, Du l?ch bu bng th?u hi?u ???c nh?ng ?i?u khch hng quan tm v s?n sng h? tr? cho ??n khi b?n ch?n ???c chi?c xe ?ng .

Qu khch l?u

Khng ph?i tr? thm b?t k? kho?nph? ph no v?: b?o hi?m, l??ng li xe, c?u ???ng, x?ng xe;
Gi thu xe ch?a bao g?m thu? VAT v chi ph pht sinh ngoi ch??ng trnh;
Dng xe ?ng ch?ng lo?i m?u m nh? ???c k k?t;
Li xe ?ng gi?, ?n m?c g?n gng, thi ?? ha nh thn thi?n;
Xe luns?ch s? khi ??n ?n khch;
Khng t?ng gi ho?c h?y xe sau khi ? k h?p ??ng.

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
X